Krajobraz

W tym dziale umieszczone zostały zdjęcia z moich podróży po Europie, Ameryce i Azji. Znajdziecie w nim Państwo zarówno ujęcia spalonego słońcem pustynnego piasku, majestatycznej górskiej przyrody, a także świadectwa działalności człowieka na niedostępnych i trudnych terenach. Tym razem przedstawiam głównie fotografię kolorową, by najlepiej oddać naturalne piękno krajobrazu.
W fotografii krajobrazu bardzo ważna jest umiejętność ukazania przestrzeni, przeniesienia trójwymiarowego obrazu na dwuwymiarową płaszczyznę. Niezbędna jest do tego perfekcyjna technika operowania światłem, a raczej jego wykorzystywania. Najpiękniejsze górskie szczyty ujętne ze złej perspektywy, nie zrobią na widzu żadnego wrażenia. Odbiorca nie docenia roli światła i perspektywy, kiedy zdjęcie jest wykonane profesjonalnie, ponieważ skupia się na pięknie i majestacie przyrody. Jednakże, nawet laik dostrzeże w fotografii braki w tej materii, gdyż czynią one obraz niekompletnym lub „płaskim” i zwracają uwagę na technikę wykonania, która powinna w tym wypadku pozostawać na drugim planie za jego tematem.