Portret

Portret to najbardziej intymny rodzaj fotografii. Spotkanie modela z fotografem za pośrednictwem obiektywu. Co daje od siebie modelka czy model? Umiejętność przekazania swoim ciałem i mimiką określonych emocji. Piękno jest kategorią subiektywną, „kryje się w oku patrzącego”, dlatego to nie piękno, lecz raczej uczucia próbuje wydobyć fotograf. Portret w fotografii nie musi być kategorią statyczną, obejmuje także ujęcia w ruchu, musi jednak za pomocą zatrzymania obrazu ten ruch ukazać. Fotograf ma więc kilka podstawowych zadań do wykonania. Poza perfekcyjną techniką fotograficzną, musi wykazać się także umiejętnością odpowiedniego „ustawienia” modela w przestrzeni i świetle, by móc osiągnąć zamierzony efekt. Fotografia portretowa ma kobietę uczynić jeszcze piękniejszą. Fotograf ma w tym wypadku niemal nieograniczoną władzę, jeśli tylko potrafi doskonale posługiwać się aparatem. Fotograficzny portret jest więc owocem spotkania umiejętności dwóch osób: talentu aktorskiego modelki lub modela i talentu fotograficznego osoby, której służy obiektyw aparatu.